Fundering: betonplaat werd gegoten

Afgelopen dagen heeft men (ondanks de weersvoorspellingen) kunnen verder werken aan de fundering.  Waar vorige keer de funderingsvoeten werden gestort, ligt nu ook de betonplaat er.  Bij deze enkele foto’s van de werken:

DSCI0120DSCI0122

DSCI0126DSCI0132

DSCI0142WP_000286

WP_000290WP_000293

Op video ziet dat er uit als volgt:

Video–opmetsen en storten betonplaat
Advertenties

Fundering: op goede voet gestart

DSC00665Het eerste visibele werk aan ons huisje is een feit.  Vandaag werd begonnen aan onze fundering; meer bepaald de funderingsvoet.  Greppels werden uitgegraven, de aardingslus voorzien en beton bestort zoals de stabiliteitsstudie dat voorschreef.

Daar waar zogenaamde ‘puntlasten’ kwamen werd extra gefundeerd.

 

Fijn om met zo’n prettig weer, met zonnetje op de achtergrond, eens langs te gaan en te zien hoe de zaken evolueren.  Ook bij deze werken was Peter weer zelf aanwezig om op te volgen.  Toch een aangenaam gevoel dat men begaan is met je project!

DSC00642 DSC00647

DSC00653 DSC00663

Een kleine samenvatting op video:

Video – Storten van beton in de funderingsvoet

Tweede technische bespreking

Tussen onze eerste technische bespreking en de tweede nu recent werd de bouw uitgepaald.  Deze tweede bespreking was vooral noodzakelijk om de puntjes op de i te zetten wat betreft de uitvoering van de fundering die volgende week start.

Zoals we in een vorige post al hadden opgemerkt zit er opmerkelijk veel detail in de opgemaakte uitvoeringsplannen.  Van elke muur kan je exact zien waar welke balk steekt.  Dit zal niet alleen pas komen bij onze werken op de werf zelf maar eveneens later als we er ooit nood aan zouden hebben nog anderen werken te doen.

Vooral het afvoerplan was nu belangrijk, omdat dit bepalend is voor de fundering.  Leuk om horen was dat QBuild afvoerkoppelingen in de fundering absoluut wil vermijden.  We kunnen hier alleen maar blij om zijn.  (Het zou immers gemakkelijker zijn én hun minder kosten om dit niet te doen.  Nu moeten ettelijke meters buis parallel naast elkaar lopen daar waar men ze in theorie zou kunnen laten samenkomen.)  Eerst en vooral beperkt dit het risico op lekken in de fundering.  Maar ook: mocht er ooit zich een verstopping voordoen in een afvoerleiding die zich in de fundering bevindt is het makkelijk deze door te spuiten als er geen vertakkingen zijn: dan spuit je de verstopping rechtstreeks naar buiten, daar waar je gemakkelijk aan de leiding kunt met een toezichtsputje.  Een ander detail dat me is bijgebleven: op koppelingen wordt er soms een T-stuk voorzien om later gemakkelijk toegankelijk te maken bij problemen en om doorspuiten van de leiding te vereenvoudigen.  Je moet er maar aan denken.

Toen de regenwaterput ter sprake kwam werd er ons nog op gewezen dat het zinvol zou zijn om te voorzien in een zogenaamde “voorfilter”.  Hoewel elke regenwaterput een groffilter heeft die er voor zorgt dat bladeren en vogeluitwerpselen niet mee worden opgezogen door de regenwaterpomp.  Is het beter te voorkomen dat die dingen (bladeren etc) zelfs hun weg niet vinden tot in de put.  Ze verzuren immers het water met onaangename gevolgen (geur, kleur, …).  Een voorfilter houdt je regenwater in de put zuiver.

Een kort en onvolledig overzichtje van de punten die zoal werden gesproken:

  • luchtdichte uitvoering van doorboringen van onze buitenberging naar het beschermde volume
  • soort van sanitaire inbouwdoos dat dient te worden gebruikt (“coulassen”)
  • doorlopen van de raamdorpels daar waar zich paneel bevindt
  • plan van de afvoeren
  • afkasten van de afvoeren waar zichtbaar
  • voorzieningen voor sanitair in de binnenwanden
  • voorzien van een voorfilter in de regenwaterput

Tot volgende week met meer nieuws in verband met de fundering.

Bouw uitgepaald

De eerste concrete werken zijn begonnen op de grond.  Afgelopen woensdag (16 mei) werd onze bouw uitgepaald.  Netjes werd afgezet waar exact welke muren zullen komen.

Dezelfde dag nog kregen we van qbuild ook keurig een gedetailleerd uitpalingsverslag waarop linker- en rechtervoorhoek en de hoogte van de vloerpas.  Inmiddels kregen we ook van onze architecte haar goedkeuring.  Alles is nu dus klaar voor het uitgraven van de funderingssleuven, leggen van de aardingslus en storten van de beton in de greppels – dit alles hopelijk al einde van volgende week.

Wat vertrouwen wekt is dat Peter, met al zijn know-how, zelf nog de werken mee opvolgt en tussen zijn mensen staat.

We kijken al uit naar hoe de zaken er eind van volgende week zullen bijstaan.

%d bloggers liken dit: