Luchtdichting en bekabeling

Kabels door de buitenschil

Over het belang van luchtdicht bouwen spraken we al verschillende keren op deze blog.  Een luchtdichte buitenschil zorgt er voor dat opgewarmde lucht niet kan ontsnappen naar buiten.  Warmteverliezen door transmissie worden dus tot een minimum beperkt.

Echter, het is niet altijd even eenvoudig om je buitenschil volledig dicht te krijgen.  Bij onze woning bijvoorbeeld hebben we een buitenberging die zich buiten het beschermde volume bevindt.  (Dit wil zeggen dat de isolerende schil van de woning de buitenberging niet omsluit.)  Echter, alle technieken (energiebocht, electriciteitskast, gasvoorzieningen, …) zullen zich wel in de buitenberging bevinden.  Dat wil zeggen dat elke verlichtingskabel, electriciteitskabel, sturingskabel, gasleiding, waterleiding, … van binnen de geïsoleerde schil naar buiten zal moeten gaan.

Zelfs al heb je je nutsvoorzieningen binnen het beschermde volume voorzien, ook dan zijn er nog typische aandachtspunten betreft de luchtdichting, waaronder:

  • buitenstopcontacten
  • sirene van alarm
  • buitenverlichting
  • bewegingsdetector voor buitenverlichting
  • eventuele camera’s buiten
  • buitenvoeler van de centrale verwarming
  • alarmcontacten op de ramen en deuren

Daar waar je kan vermijden door de buitenschil te gaan probeer je dit uiteraard te doen.  Lukt dit echter niet (zoals vaak het geval is in voorgaande situaties) dan is het belangrijk ervoor te zorgen dat er géén lucht kan door of rond de kabel:

  • flexbuis rond kabels mee door de buitenschil trekken kan je best vermijden; de flexbuis zorgt er immers voor dat er rond de kabel een luchtlek is – indien niet te vermijden kan je deze aanspuiten met de daarvoor geschikte Orcon luchtdichtingslijm.  (Een speciale lijm die blijvend elastisch blijft en geen microscopische haarscheurtjes zal vertonen na jaren.)
  • het gat waardoor je kabel naar buiten loopt luchtdicht moet worden gemaakt
  • de luchtdichting strak rond de kabel dient te worden aangebracht

 

Praktische voorbeelden

Buitenstopcontact

Een buitenstopcontact hou je best op het einde van een kring, zodat er geen noodzaak is om door te koppelen naar het volgende contact.

Lukt dit niet, dan hou je de koppeling best binnen de schil; je moet dan immers niet met twee kabels naar buiten.

 

In ons geval was er een PVC pijpje voorzien door de schil.  We dienden er dus voor te zorgen dat zowel dóór dit pijpje als door de ruimte errond geen lucht meer kon.  Orcon Classic van Pro Clima is hier je beste vriend.  Deze “gele pudding” is blijvend elastisch en lijmt luchtdicht op nogal wat soorten ondergrond.

Voor alle zekerheid werd de kabel nogmaals afgetaped met flexibele “Tescon Vana Nr 01” tape en werkten we ook het pvc buisje aan de buitenzijde van de schil netjes af met zowel Orcon als de Tescon tape:

 

Alarmkabel

Deze alarmkabel diende tegen de buitengevel uit te komen.  De OSB die je ziet errond is de luchtdichting langs de binnenzijde van de buitenschil.  De kabel zelf loopt in de technische leidingspouw.

Om dit aandachtspunt correct luchtdicht af te werken opteerden we ervoor om de opening rond de kabel aan te werken met de Orcon Classic luchtdichte lijm.

 

Naast gewoon lijmen is een goede methode ook nog te tapen.  Hiervoor bestaat er luchtdichte elastische tape.  Wij gebruikten de zogenaamde “Tescon Vana Nr 1”.

 

Als je kabels aftaped dan doe je dit best niet met één tape of twee maar wel drie.  Telkens kleef je een stuk op de plaat en op de kabel.  Vervolgens druk je de hoeken op de OSB en plaats je je volgende stuk tape:

 

Het eindresultaat is een kabel die omgeven door Orcon ook nog eens netjes rondom aangesloten afgewerkt werd met flexibele tape die luchtdicht op de binnenmuur pakt.

 

Wat als je meerdere kabels hebt?

Het luchtdicht afwerken van een enkele kabel valt, met de nodige voorzichtigheid en aandacht, dus best wel mee.  Maar hoe zit het als je meer dan 80 kabels hebt die door de buitenmuur naar de ruimte ernaast moeten vroegen we ons af?  Ook hiervoor blijken oplossingen te bestaan.

kaflex_multiWe opteerden ervoor om te werken met Kaflex Multi – een product van Pro Clima.  Deze flappen zijn luchtdicht en bieden de mogelijkheid om tot 16 kabels door te voeren waarbij elke kabel luchtdicht omsloten wordt door de elastische flap.  De flap zelf kan je op zijn beurt weer aftapen tegen een ondergrond (bijvoorbeeld OSB of folie).

Gezien de grote hoeveelheid kabels die door de buitenschil naar de buitenberging dienden te worden gebracht creëerden we eerst een houten constructie waarover de kabels netjes gehangen konden worden in afwachting van de electriciteitskast.

 

Elk van de kabels voerden we individueel doorheen de Yton onder de buitenmuur.  Hiertoe gebruikten we de KaFlex Multi flapjes om exact af te tekenen waar de boorgaten dienden te komen.  Belangrijk was dan erop te letten recht te boren zodat aan de kant van de buitenberging alle kabels netjes zouden toekomen.

Zoals je kan zien werd elke kabel individueel door de Kaflex Multi flap gevoerd zodat er telkens een nauwe aansluiting onstond tussen kabel en flap.  De rubber trekt zich immers rond de kabel.

Om de Kaflex Multi netjes luchtdicht tegen de buitengevel te kleven bewerkten we eerst elk boorgat met Orcon Classic: zo is ook de ruimte tussen kabel en boorgat netjes luchtdicht.  (Ook al gaat het hier om Yton, de Orcon pakt ook tegen de flap waardoor de aansluiting van flap op de kabel ook optimaal is.)  Verder werd ook tussen alle boorgaten netjes Orcon aangebracht.

Wanneer je de flap op deze manier aandrukt blijft hij netjes rechtzitten en kan je er vanuit gaan dat elke kabel individueel luchtdicht werd doorgevoerd.

Wanneer alle kabels luchtdicht werden gemaakt ten opzichte van de flappen moesten de flappen nog worden afgewerkt tegen de luchtdichtingsfolie van de buitenmuur.  (Deze werd afgekleefd op de betonplaat, de betonplaat is immers ook luchtdicht.)  Ook hier weer is de blauwe Tescon Vana Nr 1 een fantastisch werkmiddel.

Aan de andere kant van deze muur werden de kabels elk individueel gemarkeerd en in volgorde klaargelegd tot ze gekoppeld kunnen worden in de zekeringskast.

Video uitvoering van kabeldoorvoeren

%d bloggers liken dit: